Kaj je tehnologija Dualtherm in kako deluje ter koliko stane?

Hibrid IR radiatorji Radialight DualTherm, PLANODEKO in KLIMA

oddajajo prijetno toploto zahvaljujoč veliki sevalni površini, ki oddaja infrardečo žarke z nizko temperaturo (72°C) in notranjega aluminijastega grelca z visoko grelno močjo, ki je zelo odziven, tako da lahko hitro doseže želeno temperaturo.
Pri izbiri grelnika pa moramo upoštevati še druge parametre, da bi lahko svoj dom optimalno ogrevali.
Eden izmed najpomembnejših parametrov so prav gotovo toplotne izgube, preprosteje povedano kakšna je izolacija stavbe. Seveda večje kot so toplotne izgube oziroma manjša kot je izolacija stavbe, več ogrevalne moči potrebujemo za ogrevanje.


Ostali parametri so:

 • Želena notranja temperatura
 • Temperatura zunanjih sten
 • Vlažnost zraka
 • Prisotnost zračnih tokov

O udobju bivanja lahko govorimo, ko je temperatura sten in tal enaka temperaturi zraka v prostoru in se skozi čas ne spreminja.

Toplota dodana v prostor preko infrardečega grelca se v prostor širi horizontalno in ima podoben učinek kot sončni žarki. Na ta način v prostoru segrejemo stene in tla, ki jo zadržijo dlje časa kot zrak in jo oddajajo v prostor. Pri takem načinu ogrevanja udobje v prostoru dosežemo običajno pri nižjih temperaturah čemur lahko pripišemo največji del prihranka pri ogrevanju.

Medtem ko notranji aluminijasti grelec greje zrak, ki se ko se segreje razširi in dvigne v zrak in tako se ustvari naravna konvekcija, s pomočjo katere radiator zelo hitro ogreje prostor. Naravna konvekcija ne dviguje prahu in omogoča hiter odziv na nenadne spremembe temperature.

Radiatorji DUAL-THERM Radialight imajo vgrajen elektronski, ki zajema temperaturo v prostoru vsake 30 sekund in tako prilagaja moč radiatorja, da ohranja nastavljeno temperaturo z minimalno porabo.

S spodnjo analizo bi radi odgovorili na najpogostejša vprašanja, ki nam jih zastavljajo naše stranke KOLIKO PORABIJO NAŠI RADIATORJI?

Tukaj vam bomo predstavili rezultate testiranj na naših radiatorjih DUAL-THERM PLANO, ki smo jih izvedli, da bi preverili porabo naših radiatorjev v različnih klimatskih razmerah in pri različni izoliranosti stavbe.
Predpostavke:
Radiator DUAL THERM PLANO je sestavljen iz dveh različnih grelnih elementov:

 • Prvi grelec je konvekcijski, gre za uporovno aluminijasto ploščo v spodnjem delu radiatorja.

 • Drugi grelec je uporovna etched-folija, ki je nameščena na sprednjo stran radiatorja. Ta dva grelca sta upravljana preko elektronike radiatorja, ki po potrebi vklaplja grelce, tako da zagotavlja maksimalno udobje in hkrati čim nižjo porabo.

a01

Takšen nadzor temperature omogoča temperaturno tipalo, ki zajema podatke vsake 30 sekund in po potrebi prilagaja moč posameznega grelca.

SLOgraf

Vodilo pri razvoju je bilo zagotoviti maksimalno konstantno udobje v svojem stanovanju, klub spreminjanju zunanjih temperatur.


TEST RADIATORJA PLANO:

Zmogljivost radiatorja PLANO smo merili na treh indikatorjih:

 1. Nihanje temperature v + in – od nastavljene.
  Po tem ko se je v prostoru temperatura ustalila na nastavljeno (preko termostata na radiatorju ali preko daljinca ZEFIRO), izmerimo nihanje temperature pod in nad nastavljeno, ki nam pove sposobnost sistema, da vzdržuje knostantno temperaturo, pri konstantnih zunanjih pogojih.
 2. Lezenje temperature.
  Po tem ko se je v prostoru temperatura ustalila na nastavljeno (preko termostata na radiatorju ali preko daljinca ZEFIRO), izmerimo lezenje temperature, ki nam pove sposobnost sistema, da vzdržuje konstantno temperaturo, pri spreminjajočih se zunanjih pogojih.
 3. Temperaturna razslojenost.
  Po tem, ko se je temperatura ustalila na nastavljeno smo merili temperaturo na različnih višinah v prostoru, pri konstantnih zunanjih pogojih.
  Test je bil izveden v klimatski komori (Slika.1), ki je bila sestavljena iz testnega dela, kjer je bil vgrajen radiator in zunanjega dela ločenima z steno (g) oknom (d), ki predstavlja primer prostora (a) in zunanjostjo (b).

testni prostor v hladilni komoriSlika.1 – prečni prerez

Merjenje temperature prostora je bilo izvedeno s temperaturnim tipalom, nameščenim v črno kroglo (c). merjenje temperature na tipalu smo začeli izvajati pri različnih močeh radiatorja. Temperatura na radiatorju je bila nastavljena na COMFORT kar naj bi zagotavljalo temperaturo med 20 in 22°C.
V prostoru se vzpostavijo stabilne razmere (dosežena temperatura 20,5°C) nato smo začeli zniževati temperaturo v delu komore, ki predstavlja zunanji del stavbe, brez da bi spreminjali nastavitve na radiatorju. Temperaturo na zunanji strani smo zniževali toliko časa, dokler ni radiator dosegel 50% svoje nazivne moči in nato nadaljevali dokler ni radiator dosegel 70-80% svoje moči.
Test je bil izveden z radiatorjem PLANO 95 (1300W)
 

Simulacija blagih klimatskih razmer:
Potrebna moč 30% celotne moči radiatorja
Nastavljena temperatura na radiatorju PLANO = 20,49°C
Zunanja temperatura = 10°C

Rezultat:

Temperatura v prostoru = 19.7 °C

Nihanje temperature = 0.16 °C
Povprečno porabljena moč za vzdrževanje temperature = 27% (približno 350 W/h porabe električne energije - približno 0,05 €/h povprečne porabe).

Simulacija srednje hladnih klimatskih razmer:
Potrebna moč 50% celotne moči radiatorja
Nastavljena temperatura na radiatorju PLANO = 20,49°C
Zunanja temperatura = 1°C

Rezultat:

Temperatura v prostoru = 19.94 °C
Nihanje temperature = 0.12 °C
Povprečno porabljena moč za vzdrževanje temperature = 52% (približno 670 W/h porabe električne energije - približno 0,09 €/h povprečne porabe).

Simulacija hladnih klimatskih razmer:
Potrebna moč 70-90% celotne moči radiatorja
Nastavljena temperatura na radiatorju PLANO = 20,49°C
Zunanja temperatura = -10°C

Rezultat:

Temperatura v prostoru = 19.81 °C
Nihanje temperature = 0.3 °C
Povprečno porabljena moč za vzdrževanje temperature = 83% (približno 940 W/h porabe električne energije - približno 0,13 €/h povprečne porabe).

Ta preizkus je pokazal, da tudi v zahtevnejših klimatskih razmerah radiatorji DualTherm lahko zagotavljajo ustrezne bivalne pogoje, z minimalno porabo.


Preverite tabelo za dimenzioniranje radiatorjev po posameznih klimatskih območjih v Sloveniji.